Přeskočit na obsah

Informace o knihovně

Městská knihovna Benešov s pobočkou v Úročnici je veřejnou univerzální knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na okrese Benešov. Knihovna byla zřízena k datu 1.1.1997 jakožto příspěvková organizace města Benešov po zrušení Okresní knihovny k 31.12.1996.

Zřizovatel: Město Benešov.

Právní forma: samostatná příspěvková organizace.

Akvizice: Knihovna se soustřeďuje především na získávání, zpracování, uchování a zpřístupňování knih, periodik, map, CD, DVD a dalších informačních pramenů, které půjčuje čtenářům v místě i v regionu.

Knihovnické, bibliografické, reprografické a informační služby poskytuje veřejnosti v příjemném prostředí nově zrekonstruovaných bezbariérových prostor na Malém náměstí č.p. 1700, kde se nachází oddělení pro dospělé čtenáře, dětské oddělení, studovna, regionální centrum metodické pomoci knihovnám, ekonomické oddělení a audiovizuální oddělení, které vzniklo 1.6. 2007 sloučením provozu hudebního oddělení a videopůjčovny. Zaregistrovaní čtenáři si v tomto oddělení mohou vypůjčit knihy a časopisy s hudební tématikou, kompaktní a gramofonové desky, audiokazety, videokazety a DVD.

Fond knihovny je budován již od založení Veřejné lidové knihovny a čítárny v Benešově r. 1896 a zahrnuje více než 140.000 knihovních jednotek.

Typy shromažďovaných dokumentů: knihy, periodika, mapy, sbírky zákonů, CD-ROM, audiokazety, kompaktní a gramofonové desky, videokazety.

Knihovna poskytuje tyto služby: