Přeskočit na obsah

Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku  
www.e-senior.cz  v Městské knihovně Benešov

Městská knihovna Benešov se od října 2014  stala  konzultačním střediskem  pro účely Virtuální  Univerzity třetího věku (VU3V).

Téma pro rok 2019:  

Křesťanská ikonografie a hagiografie

Termín zahájení výuky nového cyklu přednášek: 1. 10. 2019 (vždy od 10:00 hod.)   

Další termíny  přednášek: 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 2019

Lektor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Dsc.

 

Osnova ro rok 2019

 •  
 • KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!  

  Studijní poplatek:  350,- Kč

  Místo konání: Městská knihovna Benešov , Malé náměstí 1700,  1.patro - studovna

          Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je moderní alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzity třetího věku (U3V) za využití  nových komunikačních technologií a internetu. Obsahuje  prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání. Je určena pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek  Univerzity třetího věku (U3V) v sídlech vysokých škol a univerzit.
           Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavnostní promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o další studium, může pokračovat ve svém KS studiu dalšími zvolenými tématy.

  Základní informace o studiu Virtuální U3V

  Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta. Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu třetího věku při PEF ČZU v Praze.

  :   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  Po naplnění kapacity (30 studijních míst) budou ostatní zájemci vedeni jako náhradníci. O stavu došlých přihlášek Vás budeme zpětně informovat.

   

  Konzultační středisko (KS) v regionu

              Je místo vytvořené pro potřeby Virtuální výuky U3V na základě zájmu jednotlivých organizací/zřizovatelů (obcí, měst, mikroregionů, MAS, knihoven, škol, komunitních škol, klubů a domovů seniorů, zájmových seniorských spolků apod.) v celé ČR, nezávisle na regionu. Konzultační středisko může vzniknout před kterýmkoliv semestrem a po kterémkoliv semestru může svou činnost přerušit nebo ukončit.   

  Studia se mohou účastnit posluchači:

  Průběh semestru:

  Povinnosti studenta:

  Průběh semestru:

  Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 Benešov, Tel.: 317721731

   

  uni1 uni1                              uni2 uni2