Přeskočit na obsah

Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku  
www.e-senior.cz  v Městské knihovně Benešov

Městská knihovna Benešov se od října 2014  stala  konzultačním střediskem  pro účely Virtuální  Univerzity třetího věku (VU3V).

Zimní semestr VU3V 2020/2021

Kapacita zimního semestru 2020/2021 je již naplněna. Další aktuální informace budeme průběžně doplňovat

Téma: Rituály evropských královských rodů

Vedoucí lektor:  Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, případně jsou v hledáčku novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Osnova přednášek

Harmonogram přednášek

    29. září 2020

•   13. října 2020

•   27. října 2020

•   10. listopadu 2020

•   24. listopadu 2020

•    8. prosince 2020

 

 

Místo konání: Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700,  1. patro - studovna

        Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je moderní alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzity třetího věku (U3V) za využití  nových komunikačních technologií a internetu. Obsahuje  prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání. Je určena pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek  Univerzity třetího věku (U3V) v sídlech vysokých škol a univerzit.
         Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavnostní promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o další studium, může pokračovat ve svém KS studiu dalšími zvolenými tématy.

Základní informace o studiu Virtuální U3V

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta. Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu třetího věku při PEF ČZU v Praze.

Konzultační středisko (KS) v regionu

            Je místo vytvořené pro potřeby Virtuální výuky U3V na základě zájmu jednotlivých organizací/zřizovatelů (obcí, měst, mikroregionů, MAS, knihoven, škol, komunitních škol, klubů a domovů seniorů, zájmových seniorských spolků apod.) v celé ČR, nezávisle na regionu. Konzultační středisko může vzniknout před kterýmkoliv semestrem a po kterémkoliv semestru může svou činnost přerušit nebo ukončit.   

Studia se mohou účastnit posluchači:

Průběh semestru:

Povinnosti studenta:

Průběh semestru:

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 Benešov, Tel.: 317721731

 

uni1 uni1                              uni2 uni2