Přeskočit na obsah

Aktuality pro knihovny

                                        

KalendarAktualita ze dne: 01. září 2021


Provoz knihoven a dalších zařízení a aktivit od 1. 9. 2021 

Prostudujte si Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1. 9. 2021:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.


VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
 

 

Ve všech případech platí, že ve vnitřních prostor je povinnost nosit respirátor (pokud není stanovena výjimka)

BOD I.1 - Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. V novém nařízení je kladen větší důraz na větrání: 

Provozovatel knihovny

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

BOD I.10 - Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor

BOD 11 - Provoz zařízení poskytujících zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

BOD 12 - Podmínky koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě

BOD 13 - konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

Celé znění ZDE

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338

                                           

KalendarAktualita ze dne: 23. červen 2021


Provoz knihoven od 26. 6. 2021

Od 26. 6. 2021 bude platit nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621a-0575.pdf   PROSTUDUJTE SI HO!

Dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven, částečně se uvolňují podmínky pro kolektivní akce, níže viz výtah z nařízení:

 Knihovny

V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla:

  1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

------

              VŠE OSTATNÍ ZůSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

Celý text zde .

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338                               

KalendarAktualita ze dne: 8. červen 2021


Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinného testování zaměstnanců 

 
Provoz knihoven od 8. 6. 2021


Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz: 

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem. 

 

VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN; platná od 8. 6. 2021

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021/

Více zde . 
                              

KalendarAktualita ze dne: 31. květen 2021


Provoz knihoven od 31. 5. 2021

Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz:

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - VIZ PŘÍLOHA

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021, Č. j.: MZDR 14601/2021- 16/MIN/KAN

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-5-2021/

          


KalendarAktualita ze dne: 15. března 2021


Vážení a milí,
upozorňujeme, že došlo ke změně pevných telefonních linek do Městské knihovny Benešov. Číslo 317 721 731 bylo zrušeno.
Jediná pevná linka do knihovny je tedy 317 725 733. Telefonní linky dále budou fungovat pak již klasicky.
Pro komunikaci s Regionálním centrem doporučujeme však používat mobilní čísla, podrobněji jsou rozepsány zde.


KalendarAktualita ze dne: 8. března 2021


  Vážení a milí, 

do odvolání je provoz regionálního centra omezen. Pro více informací nás prosím kontaktujte.


KalendarAktualita ze dne: 18. prosince 2020


Roční výkaz o knihovně za rok 2020 je ke stažení na webu: https://www.statistikakultury.cz/vykazy/

Vyplněný výkaz prosím zasílejte na adresu benešovské knihovny, samozřejmě můžete využít možnosti poslat výkaz nejdříve ke kontrole, a to na e-mailovou adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a až poté jej poslat poštou, ale to záleží na Vás.


Termín odevzdání je 8.2.2021

  

Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám mnoho zdraví v novém roce!


KalendarAktualita ze dne: 16. listopadu 2020


Od pondělí 16. 11. 2020 bude epidemiologickou situaci znázorňovat systém hodnocení PES (protiepidemický systém). Pro knihovny platí tato stupnice.

 

Stupeň 1

Organizační a režimová opatření.

Stupeň 2

Omezení počtu osob (2 osoby na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření.

Stupeň 3

Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření.

Stupeň 4

Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko.

Stupeň 5

Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.Podrobnou informaci o systému PES najdete na:

 https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/            


KalendarAktualita ze dne: 29. října 2020


NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST připravil několik manuálů a doporučení pro bezpečnou práci na dálku a videokonference:

Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1523-bezpecna-prace-na-dalku-doporuceni-pro-firmy-i-zamestnance/

Videokonference bezpečně
https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/2020-07-17_Standard-pro-VTC_1.0_Priloha-1-barevne.pdf

Bezpečnostní standard pro videokonference
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro-videokonference/
             


KalendarAktualita ze dne: 21. října 2020      


Vážené kolegyně a kolegové,

podle dnešního (21.10.2020) rozhodnutí vlády by měly být knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

Z "Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb" https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

Doporučujeme si také pečlivě přečíst „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

 V tomto nařízení se mimo jiné uvádí:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:  

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.


PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, www.nkp.cz,
 


KalendarAktualita ze dne: 15. října 2020


Ministerstvo kultury vydalo doporučení pro provoz knihoven od 14. 10. do 3. 11. 2020

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/platna-hygienicka-opatreni-4-cs3993.html

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb.

Je třeba důsledně dodržovat následující principy:


V daném období platí omezení hromadných akcí (tj. akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech) s výjimkami viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf

O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 3 je nezbytné informovat zaměstnance i čtenáře a návštěvníky knihovny, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny, pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem.

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.

Podrobnější informace k zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační fungování knihoven naleznete na https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.
KalendarAktualita ze dne: 15. října 2020