Přeskočit na obsah

Aktuality pro knihovny

KalendarAktualita ze dne: 08. března 2021


 

Vážení a milí,
do odvolání je provoz regionálního centra omezen. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

          

KalendarAktualita ze dne: 18. prosince 2020


Roční výkaz o knihovně za rok 2020 je ke stažení na webu: https://www.statistikakultury.cz/vykazy/

Vyplněný výkaz prosím zasílejte na adresu benešovské knihovny, samozřejmě můžete využít možnosti poslat výkaz nejdříve ke kontrole, a to na e-mailovou adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a až poté jej poslat poštou, ale to záleží na Vás.


Termín odevzdání je 8.2.2021

  

Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám mnoho zdraví v novém roce!

         

KalendarAktualita ze dne: 16. listopadu 2020


Od pondělí 16. 11. 2020 bude epidemiologickou situaci znázorňovat systém hodnocení PES (protiepidemický systém). Pro knihovny platí tato stupnice.

 

Stupeň 1

Organizační a režimová opatření.

Stupeň 2

Omezení počtu osob (2 osoby na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření.

Stupeň 3

Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření.

Stupeň 4

Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko.

Stupeň 5

Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.Podrobnou informaci o systému PES najdete na:

https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/            

        

KalendarAktualita ze dne: 29. října 2020


NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST připravil několik manuálů a doporučení pro bezpečnou práci na dálku a videokonference:

Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1523-bezpecna-prace-na-dalku-doporuceni-pro-firmy-i-zamestnance/

Videokonference bezpečně
https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/2020-07-17_Standard-pro-VTC_1.0_Priloha-1-barevne.pdf

Bezpečnostní standard pro videokonference
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro-videokonference/
             


KalendarAktualita ze dne: 21. října 2020      


Vážené kolegyně a kolegové,

podle dnešního (21.10.2020) rozhodnutí vlády by měly být knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

Z "Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb" https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

Doporučujeme si také pečlivě přečíst „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

 V tomto nařízení se mimo jiné uvádí:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:  

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.


PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, www.nkp.cz,


KalendarAktualita ze dne: 15. října 2020


Ministerstvo kultury vydalo doporučení pro provoz knihoven od 14. 10. do 3. 11. 2020

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/platna-hygienicka-opatreni-4-cs3993.html

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb.

Je třeba důsledně dodržovat následující principy:


V daném období platí omezení hromadných akcí (tj. akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech) s výjimkami viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf

O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 3 je nezbytné informovat zaměstnance i čtenáře a návštěvníky knihovny, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny, pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem.

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.

Podrobnější informace k zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační fungování knihoven naleznete na https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.


KalendarAktualita ze dne: 30. září 2020


Vážení a milí,

s lítostí oznamujeme, že vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a omezeními s tím spojenými, je plánovaná přednáška
Současná literatura severských zemí 14.10.2020  ZRUŠENA
.
Náhradní termín bude stanoven.
Děkujeme za pochopení!KalendarAktualita ze dne: 12. srpna 2020


Vážení a milí, v pátek 14. srpna bude v budově naší knihovny plánovaná odstávka elektřiny, z tohoto důvodu budou služby Regionálního centra omezeny pouze na dotazy prostřednictvím mobilních čísel. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné léto!


KalendarAktualita ze dne: 02. června 2020


Nový on-line katalog výměnného fondu je dispozici zde.
katalogVFTr


KalendarAktualita ze dne: 27. května 2020


Vážení a milí,

upozorňujeme, že ode dneška do 1.6.2020 probíhá převod dat ze systému Clavius do systému Tritius a z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste nepracovali ve Vašem regionálním systému REKS. Nekatalogizujte, vypůjčky si pište zatím ručně na papír, hrozí totiž, že se Vaše práce neuloží. O dalším postupu Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.


KalendarAktualita ze dne: 19. května 2020


Vážení a milí,

od 1.6.2020 se Regionální centrum začne vracet do běžného provozu a budeme opět rozvážet výměnné fondy. Přednostně rozvezeme soubory knihovnám, se kterými jsme se již domluvili a následně se budeme individuálně domlouvat s ostatními tak, jak jste zvyklí. Děkujeme Vám za trpělivost v této nelehké době a těšíme se opět na viděnou při návštěvě Vašich knihoven!


KalendarAktualita ze dne: 24. dubna 2020


Vážení a milí,

od 11.5.2020 se Městská knihovna Benešov v omezeném režimu již otevřela veřejnosti, Regionální centrum návrat do běžného provozu plánuje na začátek června 2020. O rozvozech výměnných fondů se s jednotlivými knihovnami budeme domlouvat individuálně, avšak plánované porady a vzdělávací akce jsou do konce června zrušené.


KalendarAktualita ze dne: 24. dubna 2020


Vážení a milí,
po domluvě se svým zřizovatelem prosím zvažte, zda jste schopni níže uvedené pokyny ke znovuotevření knihoven splnit.
V Městské knihovně Benešov právě probíhá rekostrukce podlah a další s tím spojené činnosti a zatím není možné otevřít.
Výměnné fondy zatím také rozváženy nebudou.
Děkujeme za pochopení.

Připojuji zprávu od Víta Richtera z Národní knihovny ČR:

Vláda ČR ve svém usnesení https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0453-converted.pdf s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. ve vztahu ke knihovnám v bodě III. nařizuje aby:

f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:

− zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím, 
− u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.
Předpokládáme, že k tomuto nařízení bude vydáno ještě nějaké doporučení.

Knihovna by měla být otevřena pouze tehdy, pokud je na otevření připravena.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/


KalendarAktualita ze dne: 21. dubna 2020


Připomínáme, že vzdělávací akce a porady plánované na duben, květen a červen 2020 jsou zrušené.
Plánované přednášky se uskuteční v náhradním termínu, pravděpodobně na podzim.
Děkujeme za pochopení.


KalendarAktualita ze dne: 13. a 16. března 2020


Vzhledem k nařízení Vlády ČR a Města Benešov ohledně šíření koronaviru, od 12.3.2020 do odvolání Městská knihovna Benešov se zavírá pro veřejnost. Tomuto nařízení se tedy přizpůsobujeme i my v Regionálním centru. Vaše dotazy prosím směřujte pouze do e-mailu nebo telefonu, vzhledem k umístění knihovny v budově polikliniky nedoporučujeme osobní návštěvu. Metodické návštěvy a rozvoz souborů pro Vás knihovny prozatím pozastavujeme.

Na základě vyhlášení karantény od 16.3.2020 oznamujeme, že Městská knihovna Benešov a Regionální centrum bude pracovat převážně v režimu home office, po dobu tohoto mimořádného opatření své případné dotazy prosím směřujte výhradně na záložní e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo mobilní telefony 723 668 211, 723 098 208. Ostatní kontakty samozřejmě fungují, může ale docházet k výraznějšímu zpoždění odpovědí.

Děkujeme za pochopení a opatrujte se!KalendarAktualita ze dne: 8. ledna 2020


Nová příručka k projektu S knížkou do života (Bookstart)

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách, jejíž autorkou je Markéta Poživilová.

Příručka byla zpracována na základě zkušeností autorky a námětů knihoven zapojených do projektu S knížkou do života / Bookstart.

Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Ke stažení ZDE.

Další inspirace a tipy k dispozici na stránkách www.sknizkoudozivota.cz. 


 


KalendarAktualita ze dne: 15. října 2020