Přeskočit na obsah

Bibliobox

Bibliobox_Beneov_2 Bibliobox_Beneov_2

Upozornění pro čtenáře využívající bibliobox.

Bibliobox je určen pro vracení výpůjček v době, kdy je knihovna zavřená. Během výpůjční doby uvítáme, pokud vrátíte půjčené dokumenty osobně.

 

                                                                               Děkujeme

                                                                    Zaměstnanci MěK Benešov 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BIBLIOBOXU

 

 
1. Bibliobox slouží především k vracení knih a periodik z fondu Městské knihovny Benešov, a to v době mimo provoz knihovny.
 
2. Dokumenty, které chcete vrátit, vhoďte do otvoru biblioboxu a následující pracovní den Vám budou odepsány z Vašeho čtenářského konta.
 
3. Sankční poplatky za případné opožděné vrácení dokumentů zůstanou ve Vašem čtenářském kontu a uhradíte je při Vaší další návštěvě knihovny.
 
4. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá. Vrácení dokumentů si můžete ověřit nahlédnutím do Vašeho konta na adrese
 
5. Výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů se automaticky neprodlužuje. Vhozené poškozené a neúplné dokumenty nebudou z Vašeho konta odečteny.
 
6. Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) vracejte přímo v knihovně.
 
7. Knihy a časopisy vhazujte do biblioboxu hřbetem napřed.
8. Nevhazujte čtenářské průkazky.