Přeskočit na obsah

REKS

Clavius REKS je online automatizovaný knihovní systém firmy LANius. Název vznikl zkrácením slov REgionální Knihovní Systém.

Chod tohoto systému stojí na základech systému Clavius a propojuje knihovní fondy více knihoven v jednom regionu, tedy správní oblasti pověřené knihovny. Vytváří se tak souborný regionální katalog, ke kterému je možný i online přístup. Zároveň má souborný katalog výhodu v tom, že je možné přebírat již existující bibliografické záznamy ostatních připojených knihoven.

Pověřená knihovna spravuje databáze připojených knihoven, stará se o jejich funkčnost, správnost údajů a školení knihovníků nově připojených knihoven.

Samotné knihovny mají jednoduchý online přístup a práva k editaci svých knihovních fondů ve webovém prohlížeči.

 

Clavius REKS nabízí možnosti:

 

 

Městská knihovna Benešov v současné době v systému REKS má připojené následující knihovny:

 

 

Upozorňujeme, že v případě zájmu o REKS je nejprve nutná konzultace s námi – Regionálním centrem.

Neváhejte se na nás obrátit pro získání více informací o tomto systému.