Přeskočit na obsah

O nás


Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

1. ledna 2006 vstoupila v platnost Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19.9.2005).

Na základě této koncepce plní Městská knihovna Benešov funkci pověřené knihovny pro 20 profesionálních knihoven a 94 neprofesionálních knihoven z bývalého okresu Benešov, Praha východ, Praha západ, částečné také okresu Kutná hora, Kolín a Příbram.

Během roku 2013 byla připravena ve spolupráci SVK Kladno a pověřených knihoven nová Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018, která byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16. 12. 2013 a 24. 2. 2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje.


Poskytované služby

Podrobně zpracováno v Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018.

mapa_regionu mapa_regionu